> >
<<
>>
<< >>

.

g .

. , , (1).

k g . k , , , , ,

. 2 13. :

13. :

, , , .

5.12. , b ,

. b :

, . .

,

, . .

. 1.

2.

:

,

5.12. , , , .

. , . ,

,

, .

. , , ( ) ( ).

<< >>