> >
<<
>>
<< >>

5. .

.

. , - . , k k , .

. .

.

. , ,

,

5.1. . () , , , .

. ,

,

, , (2) , (2) ,

,

. . ; ,

(5) (6) (4)

5.2. - () , , , , .

. , i- , , ,

, , () . , () , .

(1) , , , , 5.1,

,

; , 4.3 ,

(2) (3)

<< >>